Advies en informatie

In de loop van het leven kunnen mensen getroffen worden door hersenletsel. Voor veel mensen en hun naasten verandert het leven ingrijpend.

Doordat de problemen van mensen met NAH zo verschillend zijn worden ze niet altijd herkend. Ook kunnen de problemen zich tegelijkertijd op verschillende terreinen van het functioneren voordoen. Het is dan niet altijd duidelijk welke begeleiding of behandeling in een specifieke situatie mogelijk is. Soms zijn de gevolgen op langere termijn ernstiger dan in het begin werd vermoed. Omdat de problemen erg verschillend kunnen zijn bestaat er niet een zorg die geschikt is. Dit betekent dat er maatwerk nodig is. Het advies- en informatiepunt kan hulp bieden bij het vinden van passende zorg.

Mensen met NAH, familieleden, zorg- en hulpverleners en andere betrokkenen kunnen terecht bij het advies- en informatiepunt NAH.

Het advies- en informatiepunt wordt geleid door een coordinator, die de verantwoordelijkheid heeft voor het dagelijks functioneren. De coördinator geeft voorlichting en advies en houdt de sociale kaart bij. Tevens worden contacten onderhouden met cliënten en hulpverleners.

Men kan telefonisch contact opnemen of via de mail een vraag stellen aan de coördinator. Vragen kunnen betrekking hebben op de zorg voor mensen met NAH. Denk aan vragen rondom woonvoorziening, dagbesteding, begeleiding, revalidatie, behandeling, verwijzing, arbeid, scholing, etc. Maar ook vragen over informatie om een NAH-café op te zetten, informatie over de sociale kaart, informatie over deskundigheidsbevordering, over mogelijkheden in anderen provincies etc.

Afhankelijk van de vraagstelling geeft het advies- en informatiepunt algemene informatie of op de specifieke situatie gerichte adviezen.

Voor complexere vragen kan het hersenletselteam ingeschakelt worden (zie hersenletselteam)

Het doel van het advies- en informatiepunt is te bevorderen dat mensen met NAH de meest geschikte vorm van zorg krijgen.

Het advies- en informatiepunt in Gelderland is:
Annemieke Buiting,
06 3016 1422
hersenletselteam@stichtingnahgelderland.nl

Reacties zijn gesloten.