Autorijden met Tia of CVA

Inleiding

U heeft een TIA of een beroerte gehad. Waarschijnlijk wilt u weer gaan auto- of motor rijden. De verschijnselen van een TIA of beroerte hebben invloed op uw functioneren. Het kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen als u een voertuig bestuurt. Om gevaren op de weg te voorkomen, zijn er wettelijke regels opgesteld.

In deze folder kunnen u en uw naasten lezen welke wettelijke regels er zijn rondom het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte.

Wettelijke regels

De volgende regels zijn opgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Rijbewijs groep 1: motorrijwiel of personenauto

Na een TIA of een beroerte mag u minimaal twee weken geen autorijden. Na een TIA • Als u een TIA heeft gehad mag u na twee weken weer

autorijden. Uw neuroloog beslist dat, vertelt u dat en meldt het in een brief aan uw huisarts.

Na een beroerte

• Als u een beroerte heeft gehad hangt, het van de verschijnselen af die dan na twee weken nog bestaan. Als die verschijnselen de rijvaardigheid niet beïnvloeden mag u na twee weken weer autorijden. Uw neuroloog beslist dat, vertelt u dat en meldt het in een brief aan uw huisarts.

• Als twee weken na uw beroerte de verschijnselen nog zodanig zijn, dat de rijvaardigheid daardoor wordt beïnvloed, mag u drie maanden geen autorijden. Uw neuroloog beslist dat, vertelt u dat en meldt het in een brief aan de huisarts.

U moet dat zelf melden aan het CBR (Centraal Bureau Rij- vaardigheid) met een Eigen Verklaring. Na drie maanden kan eventueel bekeken worden of u dan wel medisch gezien rijgeschikt bent. Daartoe vult u een zogeheten Eigen Verklaring in. Het CBR zal u verwijzen naar een neuroloog voor een medische keuring. Soms volgt na de keuring een rijtest. Daarna beslist het CBR of u weer mag rijden.

Rijbewijs groep 2: beroepschauffeurs

Als u beroepschauffeur bent van een auto, vrachtauto of bus gelden er andere regels. Na een TIA of beroerte bent u vier weken ongeschikt voor het rijden waar een ‘groep 2 rijbewijs’ voor nodig is. Uw neuroloog beslist dat, vertelt u dat en meldt het in een brief aan uw huisarts.

U moet dit zelf melden bij het CBR met een Eigen Verklaring. Het CBR zal u verwijzen naar een neuroloog voor een medische keuring. Soms volgt na de keuring een rijtest. Daarna beslist het CBR of u weer mag rijden.

U wilt weer achter het stuur…

Als u weer wilt gaan rijden, krijgt u met de volgende zaken te maken.

Eigen verklaring Het melden van de verandering in uw gezondheid kunt u doen met een Eigen Verklaring. Een Eigen verklaring is een formulier dat verkrijgbaar is bij uw gemeente en bij de CBR theoriecentra (tussen 9.00 en 15.30 uur, bel 0900-0210 voor de actuele openingsdagen per centrum).

U stuurt de verklaring met een kopie van uw legitimatie- bewijs naar het CBR. Het CBR zal u verwijzen naar een neuroloog voor een medische keuring.

Medische keuring De neuroloog onderzoekt u om te kijken of u geestelijke of lichamelijke stoornissen heeft. De neuroloog kijkt ook naar de soort beroerte die u heeft gehad en of er eventueel nog andere neurologische bezwaren zijn. De neuroloog stuurt een verslag van zijn bevindingen naar het CBR.

Dit verslag wordt door een arts van het CBR beoordeeld. Het CBR kan naar aanleiding van dit verslag besluiten tot een rijtest (zie verderop in deze folder). Het CBR geeft bij geschiktheid een verklaring van geschiktheid af.

Voor deze keuring kunt u een afspraak maken via het Zorgplanbureau van de afdeling Neurologie, tel. (078) 654 51 50. Dit kan overigens niet bij de neuroloog waarbij u onder behandeling bent geweest. De keuring duurt onge- veer een half uur. De kosten van de keuring bedragen € 119,50 (inclusief BTW). De rekening wordt naar uw huis gestuurd.

Rijtest Als het CBR besluit tot een rijtest, krijgt u hiervoor van het CBR een uitnodiging. Dit is geen rijexamen. Een rijtest wordt afgenomen om te kijken of u het motorvoertuig op een veilige en verantwoorde manier bestuurt. Uit de rijtest volgt een advies en mogelijk technische aan- passingen van uw auto. U krijgt van het CBR schriftelijk bericht van de uitslag van de test.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige of aan uw neuroloog.

Voor meer informatie over rijgeschiktheid kunt u ook terecht bij het CBR:

CBR regio West-Zuid (Zuid-Holland) Lange Kleiweg 30 Postbus 1062 2280CB Rijswijk (ZH)

Tel. (070) 413 01 00 Internet: www.cbr.nl

Dit bericht is geplaatst in Nieuws en heeft als onderwerp .

Reacties zijn gesloten.