Brainstars

BrainSTARS: een verbindende schakel voor betrokkenen van een kind met NAH  jij deze  schakel in?

 

 Op 31 oktober 2012 tijdens de werkconferentie NAH & NETWERKEN komt Drs. Rianne Gijzen, medewerker programmalijn NAH, Vilans ons alles vertellen en laten beleven over BrainSTARS.

BrainSTARS biedt informatie en advies voor ouders en begeleiders van kinderen met NAH.

Inzicht in de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen. En praktisch
advies hoe je kunt omgaan met de gedrags- en leerproblemen van kinderen met
niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dat biedt het handboek BrainSTARS ouders,
leerkrachten en professionele begeleiders. De van oorsprong Amerikaanse methode
is nu ook verkrijgbaar in Nederland in een bewerking van Vilans.

BrainSTARS beoogt ouders, opvoeders,
leerkrachten en andere betrokkenen van kinderen en jongeren met NAH te informeren over NAH en de gevolgen ervan. Naast informatie biedt de methode handvatten voor gedragsanalyse (wat doet het kind precies?) en aanknopingspunten voor
gedragsinterventies (hoe kan ik, als ouder, leerkracht, professionele begeleider of andere betrokkene, daar op een positieve manier mee omgaan?).

19.000 kinderen per jaar

Het handboek BrainSTARS voorziet in een behoefte. Jaarlijks lopen naar schatting 19.000 kinderen en jongeren in Nederland (blijvend) hersenletsel op na een ongeval of een ziekte. Voor de informatievoorziening aan en begeleiding van deze kinderen en hun ouders en leerkrachten zijn in Nederland weinig geschikte materialen beschikbaar. Informatie is vaak niet goed toegankelijk en versnipperd. BrainSTARS blijkt een goed hulpmiddel om deze situatie te verbeteren.

Verbetering van gedrag

BrainSTARS werd ontwikkeld in de Verenigde Staten onder leiding van dr. Jeanne E. Dise-Lewis. Uit onderzoek naar de inzet van BrainSTARS in de V.S. kwam naar voren dat ouders en leerkrachten van kinderen met NAH zich door BrainSTARS meer competent voelden in de omgang en het werken met deze kinderen. Ook signaleerden ouders en leerkrachten verbeteringen in het gedrag. Dit was voor Vilans reden de methode ook in Nederland te introduceren in een Nederlandse bewerking.

 

Begrip en rust in gezinnen

Een kleinschalige pilot eind 2011 in de gezinsondersteuning liet zien dat BrainSTARS ook in Nederland van waarde is. Ouders noemden als belangrijkste pluspunt de herkenning en bevestiging die de methode
hun geeft. Daarnaast waardeerden ze de goede adviezen en het kunnen opzoeken en terugvinden van informatie. Het gebruik van BrainSTARS resulteerde volgens hen in rust in het gezin, meer kennis van NAH, meer zelfvertrouwen bij de ouders, ontwikkeling in de vaardigheden van het kind, en een betere overdracht tussen school en thuis. Gezinsbegeleiders noemden als sterke punten van BrainSTARS: de informatie over NAH, de handelingsadviezen en de stimulans tot uitwisseling van kennis en inzicht tussen betrokkenen.

Verdere ontwikkeling

Op basis van de ervaringen met de pilot zoekt Vilans samenwerking met ziekenhuis, revalidatie, onderwijs en ouders om te komen tot een sterk BrainSTARS programma. Vanaf najaar 2012 loopt daarnaast een bredere pilot binnen de gezinsondersteuning. Vilans ontwikkelde ook een handleiding voor het gebruik van BrainSTARS in de ambulante gezinsondersteuning.

Meer informatie en bestellen

Op www.vilans.nl vind je meer informatie over BrainSTARS en een interview met de ontwikkelaar, dr. Jeanne E. Dise-Lewis.

Het handboek BrainSTARS kost € 59,90
(inclusief BTW) en is te bestellen in de
webwinkel van Vilans via www.vilans.nl, trefwoord webwinkel.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws en heeft als onderwerp , , .

Reacties zijn gesloten.