Gezocht: deelnemers wetenschappelijk onderzoek

Een CVA behoort tot de top vijf van ziektes met de hoogste ziektelast. Echter is er tijdens de revalidatie en in de periode daarna niet altijd voldoende erkenning voor de individuele hulpvraag van de getroffene. Ook blijkt het voor de getroffene soms lastig een weg te vinden in het uitgebreide zorg- en informatieaanbod op het internet.

Naar aanleiding hiervan doen wij, studenten van de opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente, een onderzoek in samenwerking met opdrachtgever Lilian Wolthuis (zelf CVA-patiƫnte). Het doel van het onderzoek is te inventariseren wat het internet kan bijdragen aan de vervulling van behoeften van getroffenen van een CVA. Met deze brief willen we u vragen of u wilt deelnemen aan dit onderzoek. Uw deelname draagt er mogelijk aan bij dat er in de toekomst meer mogelijkheden zijn op het internet, die aansluiten op de behoeften en wensen van mensen die getroffen zijn door een CVA.

Indien u toestemming geeft om deel te nemen aan het onderzoek, zal er een interview bij u worden afgenomen. Het interview kan zowel bij u thuis als op een andere, in overleg te bepalen locatie plaatsvinden. In dit interview wordt ingegaan op uw mening, wensen en behoeften ten aanzien van het internetaanbod over CVA-gerelateerde onderwerpen. Indien u het prettig vindt, kan uw partner of naastbetrokkene bij het interview aanwezig zijn. Het interview zal 1 tot 1,5 uur in beslag nemen.

Het interview zal worden opgenomen met een voicerecorder, om de resultaten zo objectief mogelijk te kunnen verwerken.

Deelname aan het onderzoek vindt plaats op vrijwillige basis. Daarnaast heeft u tijdens het onderzoek te allen tijde en zonder opgave van reden het recht uw deelname te beƫindigen. Binnen dit onderzoek zal vertrouwelijk worden omgegaan met uw gegevens. De antwoorden die u in het interview geeft, worden anoniem verwerkt. Na afloop van het onderzoek zal de geluidsopname worden vernietigd. Voor het interview is geen verdere voorbereiding nodig.

Als u besluit deel te nemen aan het onderzoek, kunt u een e-mail sturen naarcvaonderzoek@gmail.com om u aan te melden. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor het interview. Ook wanneer u vragen heeft met betrekking tot het onderzoek, kunt u ons altijd mailen.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Martine Bos, Evelien Engbers, Annelie Klippel en Fijke van der Meijden

(Premaster studenten Psychologie aan de Universiteit Twente te Enschede)

Dit bericht is geplaatst in Nieuws en heeft als onderwerp .

Reacties zijn gesloten.