Groep voor partners van mensen met NAH

Centrum voor Revalidatie De Vogellanden organiseert partnergroepen voor de partners van revalidanten die lijden aan onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Dit zijn veranderingen in het denken en in emoties en gedrag.

Hieronder volgen een aantal voorbeeldsituaties die parners van mensen met hersenletsel mogelijk herkennen.

  • Hoe komt het dat mijn man zo’n kort lontje heeft gekregen?
  • Het lijkt wel alsof ik nu alles moet regelen.
  • Er is niets te zien aan mijn vrouw, anderen snappen niet waar ik me druk om maak.
  • Ik begrijp niet dat ze overal zo lang over doet.
  • In wat grotere gezelschappen kan hij zo maar voor zich uit gaan staren.
  • Het lijkt wel of we elkaar niet meer begrijpen.
  • De kinderen gaan hem maar een beetje uit de weg.
  • Hij lijkt eigenlijk veel liever geworden na het ongeluk/de beroerte.

In de partnergroep merken de deelnemers dat zij niet de enige zijn die moeite hebben met de veranderingen ten gevolge van het hersenletsel van een partner of naaste.

Doel van de partnergroep cognitieve revalidatie
Hersenletsel treft niet alleen de persoon zelf, ook de partner of andere direct betrokkenen ervaren de gevolgen hiervan. Vooral met de onzichtbare gevolgen van het hersenletsel is soms moeilijk om te gaan.

Het doel van de bijeenkomsten is om inzicht te krijgen in die onzichtbare gevolgen en om hiermee te leren omgaan. Het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar staan in de bijeenkomsten op de voorgrond.

Voor wie zijn de bijeenkomsten?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor partners en direct betrokkenen van revalidanten binnen het cluster Cognitieve Revalidatie van De Vogellanden. In de regel is er per revalidant één deelnemer.

Werkwijze
Er zijn vijf tweewekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Als er behoefte aan is, kan er nog een terugkombijeenkomst volgen. De groep bestaat uit zes tot tien deelnemers en wordt begeleid door een psycholoog en een maatschappelijk werker.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelding
De bijeenkomsten passen binnen het behandelaanbod van het Cluster Cognitieve Revalidatie. Samen met de maatschappelijk werker of de psycholoog bespreekt de partner van de revalidant of deelname iets voor hem of haar zou kunnen zijn.  aanmelden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marja van Loo (maatschappelijk werk) of Anke Schuur (psycholoog) van De Vogellanden.

Dit bericht is geplaatst in NAH cafe. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.