Invoeren van familieparticipatie in uw organisatie

Familieparticipatie is belangrijk, voor de cliënt, voor de familie maar ook voor uw organisatie. Wilt u familieparticipatie invoeren in uw organisatie? Of loopt u tegen de lastige kanten aan van familieparticipatie? Doe dan mee aan onze workshop en leer familiebeleid te ontwikkelen, versterken en in te voeren.

Voor wie

Zorgmanagers, beleidsmedewerkers, direct leidinggevenden en maatschappelijk werkers van zorgorganisaties die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van familiebeleid van de organisatie.

Resultaat

Aan het eind van de workshop:

  • heeft u een conceptvisie op familieparticipatie geformuleerd
  • heeft u een aanpak ontwikkeld, waarmee u familieparticipatie (verder) vorm geeft in uw organisatie
  • beschikt u over een aantal instrumenten, waarmee u het familiebeleid in de praktijk kunt uitvoeren

Inhoud

Aspecten van familiebeleid die in de workshop aan de orde komen:

  • Welke inbreng wil familie hebben en hoe kom ik dat te weten?
  • Welke onderdelen van de organisatie moet ik familievriendelijk maken? En waar moet ik dan denken?
  • Hoe wil ik dat mijn medewerkers met familieleden communiceren?

Aanpak

De workshop bestaat uit een dagdeel. U geeft eerst aan hoe de stand van zaken in uw organisatie is met betrekking tot familieparticipatie: wat zijn sterke kanten, wat wilt u graag verbeteren? Daar gebruiken we een schriftelijke checklijst voor.

Hierna informeert Geertje u over hoe u familiebeleid kunt invoeren en vertelt zij wat dit beleid tot nu toe heeft opgeleverd en welke ervaringen zij bij Zorgaccent Amersfoort is tegengekomen. Vervolgens werkt u in kleinere groepen bepaalde aspecten van familiebeleid verder uit. Aan het eind van de workshop formuleert u in het kort uw visie op familieparticipatie en hoe u deze visie in praktijk wilt brengen. Deze toetst u aan die van de andere deelnemers en van de begeleiders.

Overige informatie

De workshop vindt plaats op woensdag 25 mei 2011 van 13.30 – 17.00 uur op een locatie in het centrum van Utrecht.

De deelnamekosten bedragen € 195,-. Inclusief koffie/thee en materiaal.

Geertje Tuin en Theo Royers geven de workshop. Geertje is als zorgmanager van Birkhoven Zorggoed heel actief bij het invoeren van familieparticipatie bij Birkhoven Zorggoed en kan dit aanstekelijk overbrengen. Theo Royers heeft bij zorgorganisaties veel kennis verzameld over familieparticipatie en schrijft daar over. Kijk voor een aameldingsformulier op http://www.vilans.nl/

Dit bericht is geplaatst in Nieuws en heeft als onderwerp , .

Reacties zijn gesloten.