Meer lezen over afasie?

LITERATUURLIJST AFASIE VERENIGING NEDERLAND (AVN)

Artikelen zijn te bestellen door vooraf het juiste bedrag over te maken op Bankrekening 44.35.36.872 of Postbank 80 85 87 ten

name van AVN, Bakenbergseweg 125, 6814 ME Arnhem, onder vermelding van de gewenste titels en uw naam, adres en

woonplaats (voor zover niet vermeld op uw overschrijving).

N.B. met A-leden wordt bedoeld: mensen met afasie en hun gezinsleden.

Richtlijnen voor de communicatie met mensen met afasie

Auteur: L.A. de Vries, 2e druk 1997

Prijs: leden € 1,60, niet-leden € 1,85

Inhoud: Een informatieboekje waarin kort de problemen beschreven worden die iemand met afasie kan ervaren bij het begrijpen en

uiten van gesproken en geschreven taal en gebaren. In het boekje is een overzicht opgenomen van richtlijnen voor de

communicatie met mensen met afasie.

Richtlijnen voor afasie in het Portugees / Turks / Arabisch

Auteur: Commissie Public Relations SAN/AVN en persoonlijke initiatieven, 1992/1993

Prijs: leden € 2,25, niet-leden € 2,70

Inhoud: Een informatieboekje over afasie in respectievelijk het Portugees, Turks of Arabisch. Er wordt uitgelegd wat afasie is en er

worden richtlijnen gegeven voor de communicatie met mensen met afasie.

Omgaan met het Taalzakboek

Auteur: L.A. de Vries, 2e druk 1990

Prijs: leden € 1,60, niet-leden € 1,85

Inhoud: Een informatieboekje waarin wordt uiteengezet wat het Taalzakboek is en hoe het gebruikt kan worden als hulpmiddel

voor de communicatie bij mensen met afasie.

N.B. het Taalzakboek zelf is niet verkrijgbaar bij de AVN, maar bij uitgeverij Harcourt Test Services (voorheen Swets) te

Lisse, telefoon 0252-435900.

Afasie, u kunt er beter over praten

Auteur: L.A. de Vries, 2e druk 1989

Prijs: leden € 1,60, niet-leden € 1,85

Inhoud: Een informatieboekje waarin wordt beschreven hoe familieleden en vrienden van mensen met afasie een gespreksgroep

kunnen opzetten om over hun ervaringen te praten.

Afasie is erger dan u denkt

Auteur: J. Diepenbroek, 2e druk 1989

Prijs: leden € 2,25, niet-leden € 2,70

Inhoud: Gedachten en overwegingen van Jacques Diepenbroek en zijn familie naar aanleiding van de afasie van Jacques.

Logopedische behandeling van afasie

Auteur: R. Dharmaperwira-Prins, 1990

Prijs: leden € 2,25, niet-leden € 2,70

Inhoud: Een informatieboekje over de logopedische behandeling van afasie. Na een inleiding over de diverse vormen van afasie

wordt het logopedisch onderzoek toegelicht. Vervolgens wordt stapsgewijs de behandeling besproken, het oefenmateriaal,

huiswerk, de groepsbehandeling en de toepassing in de eigen omgeving van datgene wat de persoon met afasie heeft

geleerd in de therapie.

Mijn derde kind

Auteur: A. Smit, 1999

Prijs: A-leden € 3,40, overige leden € 4,50, niet-leden € 6,80

Inhoud: Dagboek van Ans Smit over het eerste jaar na het ontstaan van de afasie van haar man. Een boeiend verhaal waarin van

A tot Z wordt verwoord wat er in die periode met haar gezin gebeurd is. Iedereen die te maken krijgt met hersenletsel en

afasie zal veel in dit verhaal herkennen. De schrik van het begin, het gebrek aan informatie, de praktische problemen

thuis, de moeizame communicatie door de afasie: het komt allemaal aan bod.

Afasie, de partner aan het woord

Auteur: A. Nieuwenhuizen-van Rossum, 1999

Prijs: A-leden € 4,50, overige leden € 5,70, niet-leden € 8,00

Inhoud: Een informatief boekje waarin wordt uiteengezet wat afasie is en wat dit betekent voor de partner van iemand met afasie.

Afasie, voorlichtingsfilm voor mensen die te maken hebben met of belangstelling hebben voor afasie, 1997

1997

Prijs: A-leden € 14,00, overige leden € 22,50, niet-leden € 45,00

Inhoud: Videofilm, bestaande uit twee delen, die samen op één band staan.

Deel I gaat over de dagelijkse werkelijkheid van de aandoening afasie en is bedoeld voor iedereen die in afasie is

geïnteresseerd. Speelduur: 23 minuten. Deel II geeft veel achtergrondinformatie over diagnostiek en behandeling van

afasie en is vooral geschikt voor beroepsmatig betrokkenen en voor lesdoeleinden. Speelduur: 19 minuten.

Mijn 2e kans, dagboek na mijn herseninfarct

Auteur: J. Puts, 2002

Prijs: € 10,00

ISBN: 90-800173-8-8

Inhoud: In 1999 wordt de 46-jarige Jos Puts getroffen door een herseninfarct. De gevolgen zijn zeer ingrijpend, niet alleen voor Jos

maar ook voor zijn vrouw en kinderen. Met elkaar gaan ze het grote gevecht aan tegen de gevolgen van het CVA, een

2

proces dat bijna 2 jaar zal duren. Wat als oefening begon, wordt een manuscript en uiteindelijk een echt boek. Robert ten

Brink, die in het tv-programma ‘SuperRobert’ dromen vervult, komt eraan te pas om dit boek te laten uitgeven. Het verhaal

van Jos bewijst dat wie bereid is te blijven knokken voor zijn herstel, weer heel ver kan komen. Zowel de getroffene als zijn

omgeving krijgen zo dan ook echt hun tweede kans.

Een hekel aan geraniums

Auteur: B. van Kerkhof, 2003

Prijs: € 9,50

ISBN: 90-800173-9-6

Inhoud: Bas van Kerkhof wordt in 1997 op 46-jarige leeftijd getroffen door een herseninfarct. Hij raakt zijn taal kwijt: hij heeft afasie.

Voor zijn herseninfarct was Bas altijd bezig met taal, als journalist van een regionaal dagblad en eindredacteur van

bekende tijdschriften. Hij beschrijft op een aangrijpende manier, in zijn eigen hervonden woorden, hoe hij zijn zoektocht

naar de verloren taal ervaart. De wanhoop en het verdriet aan het begin maken plaats voor hoop en positiviteit. Met hulp

van zijn vrouw en zijn logopediste worstelt hij zich een weg terug: Bas zal niet achter de geraniums terechtkomen.

Afasiecentrum, woorden en daden

Auteur: onder redactie van M. Verschaeve, 2003

Prijs: leden € 15,00, niet-leden € 19,50

ISBN: 90-807713-1-7

Inhoud: jubileumuitgave ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan, in oktober 2003, van het eerste Afasiecentrum in Nederland in

Capelle a.d. IJssel. In dit boek vertellen bezoekers van het eerste afasiecentrum in Nederland, over hun ervaringen en

activiteiten. De illustraties zijn gemaakt door N. Ringoir, zelf afasiepatiënt. Er wordt tevens uitleg gegeven over afasie en

het taalmodel van Ellis & Young door een deskundige.

Op jacht naar het gestolen woord

Auteur: J. Koesen, 2004

Prijs: leden € 15,00, niet-leden € 19,50

ISBN: 90-800173-3-3

Inhoud: Jan Koesen, journalist bij een landelijk dagblad en schrijver van 10 spannende thrillers, wordt in 2001 tijdens een vakantie

getroffen door een hartaanval, gevolgd door een beroerte. Hieraan houdt hij een afasie en problemen met zijn geheugen

over. Niet alleen zijn hersenen en zijn hart zijn beschadigd, maar ook zijn niet geringe ego. Het verlies van zijn woorden zit

hem het meest dwars. Maar wat kan een schrijver anders dan schrijven? Samen met zijn vrouw Noor neemt hij zijn leven

opnieuw door: wat is er gebeurd? Wat is nog mogelijk? En vooral: hoe kan hij de woorden terugvinden?

Dit bericht is geplaatst in Nieuws en heeft als onderwerp .

Reacties zijn gesloten.