Naar een Zorgstandaard voor mensen met traumatisch hersenletsel

Een groot aantal betrokken partijen hebben gisteren een intentieverklaring getekend om zich te commiteren aan de ontwikkeling en implementatie van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. De verklaring werd o.a. getekend door beroepsverenigingen, landelijke zorgorganisaties en patiëntenverenigingen. De Hersenstichting nam het initiatief om partijen rond de tafel te krijgen. Zij zal verder in het proces een faciliterende en ondersteunende rol vervullen. De Hersenstichting hoopt dat er over een jaar een goede zorgstandaard is.

Jaarlijks lopen naar schatting 85.000 mensen een traumatisch hersenletsel (hersenletsel na een ongeval) op. Inmiddels zijn er in de zorgverlening veel goede behandelmethodes ontwikkeld om deze mensen te helpen. Dit blijkt ook uit de inventarisatie van goede voorbeelden in Nederland die onderzoeksbureau Conclusion recent in opdracht van de Hersenstichting heeft uitgevoerd. Toch blijkt dat de aanwezigheid van goede zorg vaak erg regionaal bepaald is en dat patiënt en hulpverlener de juiste zorg niet altijd kunnen vinden. Vooral patiënten ervaren de zorg als een doolhof, bleek uit eerder onderzoek van de Hersenstichting. Zorgvraag -en aanbod komen niet altijd goed bij elkaar en de samenhang in de zorg ontbreekt. Hersenstichting Nederland wil helpen om met behulp van alle vergaarde kennis en goede voorbeelden te komen tot een éénduidige, kwalitatief hoogwaardige zorgverlening. Om dit te bereiken ondersteunt de Hersenstichting de ontwikkeling van een Zorgstandaard voor Traumatisch Hersenletsel die door mensen uit het zorgveld en met expertise zal worden opgesteld. Deze Zorgstandaard kan later als format dienen voor andere ziektebeelden met niet-aangeboren hersenletsel tot gevolg.

 

Op de website www.zorgstandaardnah.nl kan men de voortgang van het traject volgen en kan iedereen vragen en opmerkingen kwijt. Deze input wordt zeer op prijs gesteld!

 

Voor meer informatie: Marcel Vergeer, tel. 06-309 953 54. Bij geen gehoor 070-360 48 16.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws en heeft als onderwerp .

Reacties zijn gesloten.