Nazorg voor kinderen met een licht hersenletsel

Het project ‘Breindsupport’ gericht op ketenzorg voor kinderen met NAH’ is op 1 oktober gestart. Het is een samenwerking tussen Ziekenhuis Rijstate, RMC Groot Klimmendaal, De Onderwijsspecialisten, Siza en Op Pad- Zozijn. Het project Brein Support is gebaseerd op het Canadeese model PABICOP.

Samen met u houdt Brein Support uw kind nog wat langer in de gaten

Uw kind is op zijn of haar hoofd gevallen of heeft bijvoorbeeld een bal of klap tegen het hoofd gehad. Er is in ieder geval iets voorgevallen dat ernstig genoeg is voor een bezoek aan het ziekenhuis. De arts van Rijnstate heeft uw kind onderzocht en advies gegeven. Uw kind is ter observatie opgenomen of mag weer mee naar huis.

Licht hersenletsel: snel weer genezen … maar soms niet

U bent opgelucht, want er lijkt niets ernstigs met uw kind aan de hand. Sommige kinde­ren krijgen na een langere periode echter alsnog klachten. Bijna niemand denkt dan meer aan wat er nu met uw kind gebeurt is. Om te voorkomen dat er op de lange termijn vervelende situaties ontstaan die (deels) voorkomen hadden kunnen worden, wil het team van Brein Support uw kind graag een tijd volgen.

Waar kan uw kind na langere tijd nog last van krijgen?

Dit is per kind heel verschillend. Het gaat meestal om veranderingen in het gedrag van uw kind of problemen met zijn of haar concentratie, leren, spraak of taal. Dit kan behoorlijk ingrijpend zijn en daardoor grote invloed hebben op het leven van uw kind en uw gezin. Het is dus belangrijk dat we deze problemen tijdig opmerken en behandelen.

Veel voorkomende veranderingen

 

Uw kind heeft meer moeite met leren.

Na een licht hersenletsel is een kind vaak sneller moe of heeft vaker hoofdpijn. Ook kan een kind veel gevoeliger zijn voor een drukke omgeving dan vroeger. Het reageert trager en heeft meer tijd nodig om prikkels uit de omgeving te verwerken. Het kan moeilijk zijn voor een kind om zich (op school) voldoende te concentreren. Daarnaast kunnen er ge­heugenproblemen ontstaan na het hersen­letsel, waardoor een kind de nieuwe leerstof op school niet zo goed meer kan onthouden of terughalen. De concentratie- en geheu­genproblemen kunnen ertoe leiden dat de schoolprestaties van een kind verminderen. Bij kinderen die nog niet naar school gaan, kan het zijn dat ze het spelen minder lang volhouden of sneller afgeleid zijn.

Het gedrag van uw kind verandert.

Sommige kinderen zijn na hersenletsel wat sneller boos, verdrietig of geïrriteerd. Ook kan het zijn dat ze wat impulsiever reageren of wat minder initiatief nemen dan vroeger. Sommige kinderen moeten op ‘de toppen van hun tenen’ lopen om het allemaal te kunnen bijhouden. Veranderingen in het gedrag zijn ook moeilijk voor broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes.

Uw kind heeft problemen met communiceren.

Een kind kan na een hersenletsel problemen hebben met het begrijpen van gesproken of geschreven taal, vooral bij lange en ingewik­kelde zinnen. Grapjes en figuurlijk taalge­bruik vatten ze vaak letterlijk op. Ook kan het voor een kind lastig zijn om gedachten om te zetten in woorden. Soms heeft een kind moeite om het juiste woord ergens voor te vinden. Hersenletsel kan er bijvoorbeeld ook toe leiden dat een kind een ander te vaak in de rede valt.

De motoriek van uw kind vermindert, uw kind ziet of hoort slechter.

Het kan zijn dat een kind opeens vaker valt of slechter wordt in sport. Jonge kinderen kunnen soms dingen ineens niet meer die ze voorheen wel konden, bijvoorbeeld kralen rij­gen of blokken stapelen. Sommige kinderen lijken ook minder snel te reageren als iemand hen wat vraagt. Dit kan het gevolg zijn van problemen met zien of horen, maar ook door een verminderde motoriek.

Nogmaals: Deze veranderingen hoeven niet direct aansluitend aan het ontslag uit het ziekenhuis op te treden, maar kunnen zich ook pas later voordoen.

Hoe werkt Brein Support?

Een van de medewerkers van Brein Support belt u zes weken na bezoek of ontslag uit het ziekenhuis om te checken hoe het met uw kind gaat. De medewerker vult samen met u een korte vragenlijst in, wat ongeveer 20 minuten zal duren. Dit telefonische onderzoek herhalen we nog twee maal. Een keer na drie maanden en nogmaals na een jaar. Mochten er verande­ringen merkbaar zijn bij uw kind, dan zal een medewerker van Brein Support samen met u bekijken wat de vervolgstappen kunnen zijn. Bij eerdere klachten of klachten die pas optreden na 1 jaar, kunt u zelf contact opnemen met Brein Support

Brein Support houdt uw kind nog wat langer in de gaten.

Het team van Brein Support volgt uw kind na het incident nog gedurende een jaar.

Zo signaleren we mogelijke veranderingen bij uw kind snel. Samen zoeken we zo

nodig naar oplossingen in de vorm van behandeling of begeleiding.

Meer informatie

Begeleiding door Brein Support is onderdeel van de behandeling en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Brein Support is onderdeel van het Expertise­centrum voor Niet Aangeboren Hersenletsel en is gevestigd op het terrein van Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal. Het is een samenwerkingsverband tussen Rijnstate,RMC Groot Klimmendaal, De Onderwijs-specialisten, Siza en Zozijn.

Bij Brein Support werken deskundige mede­werkers met diverse achtergronden die, in­dien nodig, uw kind persoonlijk behandelen en begeleiden.

Hebt u vragen

Neem dan contact op met het kind-volgteam van Brein Support via telefoonnummer 026-3526687,

bereikbaar op ma, di en do, van 9.00-16.00 uur.

In deze folder kunt u hier meer over lezen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws en heeft als onderwerp .

Reacties zijn gesloten.