Deelnemen

Wilt u deelnemen aan de netwerken?

In de netwerken hebben mensen zitting die werkzaam zijn bij instellingen of organisaties die aktief zijn in de ondersteuning en of dienstverlening voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel.

Wilt u betrokken worden bij de aktiviteiten van de netwerken dan kunt u het best contact op nemen met:

Jos Berends, Jos coördineert de werkzaamheden van de netwerken.

j.berends@stichtingnahgelderland.nl

Reacties zijn gesloten.