Deelnemers Gelderse Vallei

Miriam Schats
Vanuit meer dan 150 accommodaties in Gelderland biedt Siza  zorg- en dienstverlening aan jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap of met NAH.
Regiomanager wonen en dagbesteding
Email: miriam.schats@siza.nl
Website: www.siza.nl

Janneke van de Kuilen
Opella Zorg en Welzijn
Thuiszorg en Maatschappelijk werk
Email: jvdkuilen@opella.nl
Website : www.opella.nl

Mirjam van Dijke
Opella, locatie De Baronie
Wonen voor cliënten met begeleidingsbehoefte op het gebied van ouderenpsychiatrie, Korsakov en NAH
Hendrik van Poelwijcklaan 1
6721 PL Bennekom
Email : MvDijke@Opella.nl
Website : www.Opella.nl

Sowina Alkemade
MEE Veluwe
MEE Veluwe is een organisatie voor alle mensen met een beperking en/of chronische ziekte, en hun omgeving.
MEE Veluwe biedt informatie, advies en ondersteuning. MEE Veluwe is laagdrempelig en onafhankelijk. De dienstverlening is gratis.
Consulent MEE Veluwe
Email : sowina.alkemade@meeveluwe.nl
Website : www.meeveluwe.nl

Wilma van Vuuren
maatschappelijk werker
Groot Klimmendaal , locatie Ede
Ziekenhuis Gelderse Vallei
W. Brandtlaan 10
Postbus 9025
6710 HN Ede
telefoon 0318-433800 (secretariaat)
fax 0318-433814
Email:  w.v.vuuren@grootklimmendaal.nl
Website: www.grootklimmendaal.nl

Ria Tijssen
De Gelderse Roos, locatie Wolfheze
SPV, Ambulante behandeling Winkler Kliniek
Email : r.tijssen@degelderseroos.nl
Website : www.degelderseroos.nl

Winny Ruijsink
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Ketenzorg regisseur Ziekenhuis Gelderse Vallei
Email : ruijsinkw@zgv.nl
Website :  www.zgv.nl
Tel: 0318-435783

Petra Aalders
De Boogh, activiteiten en arbeidsbegeleiding
Regio manager van Veenendaal.
Email : p.aalders@boogh.nl
Website : www.boogh.nl

Hans Bos
MEE UGV
Email : hbos@mee-ugv.nl
Website : www.mee.nl
consulent team  Veenendaal e.o.
MEE Utrecht, Gooi & Vecht
Locatie Amersfoort
Berkenweg 7 3818 LA Amersfoort
Postbus 2073 3800 CB Amersfoort
T 0900 6336363 (lokaal tarief)
F 033 4606501

Anja de Jong
Interact Contour
Manager ambulant
Mail:  anjadejong@interaktcontour.nl
Website:  www.interaktcontour.nl

J.Masereeuw
Interact Contour
Locatiemanager AC Nijkerk/Woonlocatie Nijkerk
Mail:  j.masereeuw@interaktcontour.nl
Website:  www.interaktcontour.nl

Reacties zijn gesloten.