Samenwerking landelijk

De stichting NAH Gelderland onderhoudt nauw contact met de coördinatoren van de adviespunten en hersenletselteams uit alle andere provincies. Vier keer per jaar is er een overleg met alle provincies. Hierin worden de ontwikkelingen uit de verschillende provincies besproken. Tevens is er ruimte om complexe problematiek te bespreken en wordt er gewerkt aan profilering van de teams, sociale kaart, eenduidigheid,
toegankelijkheid en breed onder de aandacht brengen van de NAH problematiek.

Reacties zijn gesloten.