Probleem NAH bij kinderen en jongeren groter dan gedacht

Het tijdschrift Brain Injury publiceerde in haar juli-nummer de resultaten van een onderzoek onder kinderen en jongeren met NAH. Dit onderzoek toont aan dat NAH bij deze doelgroep vaker voorkomt dan tot nu toe werd aangenomen.

Registratie in vijf grote ziekenhuizen

Naar schatting krijgen jaarlijks 19.000 kinderen en jongeren tot 24 jaar de diagnose NAH: 12.000 in de leeftijd 0-14 jaar en 7.000 in de leeftijd 15-24 jaar. Deze schatting is gemaakt na registratie van het aantal NAH-diagnoses bij jongeren tot 24 jaar in vijf grote ziekenhuizen in Rotterdam en Den Haag in 2008 en 2009. Het onderzoek werd gedaan door het lectoraat Revalidatie van de Haagse Hogeschool in samenwerking met de Hersenstichting, Sophia Revalidatie en het Erasmus MC.

De oorzaak is meestal een harde klap tegen het hoofd door een val, ongeval of mishandeling. Eén op de vier diagnoses heeft een niet-traumatische oorzaak, namelijk een hersenaandoening zoals hersenvliesontsteking, hersentumor of beroerte.

Voor het eerst werd op deze schaal onderzoek naar NAH verricht. Het vervolgonderzoek richt zich specifieker op de mogelijke gevolgen van NAH. Zo krijgen we beter zicht op de risicofactoren en de zorg die nodig is. De gevolgen van NAH zijn vaak niet zichtbaar en hebben een forse impact op de ontwikkeling en participatie van de jongere en het gezin. Jongeren met NAH hebben een verhoogde kans op gezondheidsproblemen en maatschappelijk disfunctioneren en hebben een hoge zorgvraag en -kosten. De impact van NAH op het gezin wordt onderschat, terwijl juist het gezinsfunctioneren een bepalende factor is voor herstel.

Uit het onderzoek volgen deze conclusies:

  • Niet-aangeboren hersenletsel komt vaak voor bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar.
  • Via voorlichting moet meer aandacht komen voor preventie. Bijvoorbeeld om het aantal valincidenten op jonge leeftijd, uit bijvoorbeeld kinderzitjes of fietsstoeltjes, te verminderen*. En de toename in het aantal hersenschuddingen / -kneuzingen door ongevallen of geweld na middelengebruik in de leeftijdsgroep 15-24 jaar te stoppen.
  • De gevolgen van NAH vereisen meer maatschappelijke en politieke bewustwording, als ook een specifiek samenhangend beleid in de gezondheidszorg.

Meer lezen?

Meer cijfers en achtergrondinformatielees je in het rapport van Task Force Kinderveiligheid van juni 2013.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws en heeft als onderwerp , , .

Reacties zijn gesloten.