Promotieonderzoek: Slaapapneu bij patiënten met beroerte

Slaapapneu komt bij ongeveer 50% van patiënten met een beroerte (CVA) voor. In Heliomare Revalidatie is daarom een promotieonderzoek gestart naar de invloed van slaapapneu op de revalidatie van CVA-patiënten. Slaapapneu wordt gekenmerkt door herhaald optreden van ademstilstanden tijdens de slaap en gaat gepaard met vermoeidheid, verminderd cognitief functioneren en depressie. Daarnaast hebben patiënten met slaapapneu een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en een (recidief) CVA. Bij CVApatiënten is de prevalentie van slaapapneu dan ook hoger dan in de algemene populatie.

 De meest gebruikte behandeling voor slaapapneu is continuous positive airway pressure (CPAP). CPAP verbetert het ademhalingspatroon door via een masker lucht in de neus of de mond te blazen. Dit zorgt ervoor dat de luchtweg geopend blijft en de apneus verdwijnen.  Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar slaapapneu bij CVA-patiënten. Justine Aaronson, promovenda en neuropsycholoog, is in 2010 in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een wetenschappelijk onderzoek gestart naar het effect van slaapapneu en CPAP behandeling op het revalidatieresultaat van CVA-patiënten.

Allereerst is er in Heliomare Revalidatie onderzocht of slaapapneu bij CVA-patiënten goed voorspeld kan worden door een screeningsvragenlijst (ESS) of pulse-oxymetrie. Poly(somno)grafie, de gouden standaard voor het vaststellen van slaapapneu, is namelijk vaak niet haalbaar binnen de revalidatie, omdat het duur is, technische expertise vergt en de patiënt extra belast. Pulse-oxymetrie bleek een sensitieve methode voor het voorspellen van slaapapneu, terwijl de screeningsvragenlijst weinig voorspellend was. Deze resultaten zijn recentelijk gepubliceerd in Stroke. Daarnaast is door het slaapexpertiseteam van Heliomare Revalidatie een praktische richtlijn opgesteld voor de organisatie van een gespecialiseerd behandelteam, zodat diagnostiek en behandeling van slaapapneu binnen de revalidatie beter mogelijk wordt. Ondanks het verhoogde risico op SAS (Slaap Apneu Syndroom) bij CVA-patiënten en de negatieve gevolgen daarvan, wordt er in de Nederlandse revalidatiecentra namelijk nog niet standaard op SAS gescreend.

Tot slot loopt tot 2014 de inclusie van de behandelstudie naar het effect van CPAP op het revalidatieresultaat. De verworven kennis zal gebruikt worden om diagnostiek en behandeling van slaapapneu tijdens de revalidatie te verbeteren.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws en heeft als onderwerp , .

Reacties zijn gesloten.