Protocol onderwijs aan kinderen met NAH

Sinds enkele jaren werkt Heliomare samen met Breinsupport in Arnhem en de St Maartenskliniek in Nijmegen om voor kinderen en jongeren met NAH meer mogelijkheden te creëren, en meer duidelijkheid over deze mogelijkheden, op het gebied van onderwijs.

De samenwerking heeft vorm gekregen in een landelijke werkgroep, waarin organisaties als Vilans en LVC3 (LECSO, Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs) participeren. De werkgroep onderwijs maakt deel uit van de landelijke organisatie: HeJ, hersenletsel en Jeugd.

Een van de resultaten van deze samenwerking is onder andere het opzetten van de observatieklas van Heliomare die inmiddels anderhalf jaar bestaat. Sinds maart is vanuit de landelijke werkgroep, het protocol onderwijs aan leerlingen met een niet aangeboren hersenletsel zo goed als afgerond.Uit literatuurstudies komt naar voren dat verschillende factoren een belangrijke rol spelen om de doorstroom van leerlingen met NAH zo goed mogelijk te laten verlopen, zoals:

o vroege diagnostiek (3-6 maanden na letsel)

o overdracht (face to face)

o deskundigheidsbevordering (van onderwijzend personeel en ziekenhuispersoneel)

o monitoring lange termijn (nog 5 jaar na letsel)

o transities (voorbereiden en informatie blijven geven)

Een belangrijke rol in het protocol is weggelegd voor de scholen voor speciaal onderwijs maar zeker ook voor de reguliere scholen, voor ziekenhuizen in de regio, huisartsen, en revalidatie (poli)klinieken.

Op dit moment draaien er 4 pilots om te toetsen of het protocol nog aanpassingen behoeft, Heliomare is één daarvan, hierin wordt onder andere aandacht besteed aan het

o toetsen op inhoud en proces

o identificeren van leerlingen met een NAH

o realiseren van toeleiding van leerlingen met NAH optimale vorm van onderwijs

o optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs aan NAH leerlingen

o monitoren van de risico leerlingen

Het protocol is tot stand gekomen met financiering van LVC3 en projectleiding werd verricht door Vilans en is te vinden op de website : www.hersenletselenjeugd.nl

 (werkgroepen / onderwijs) en op de website van Vilans www.vilans.nl.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws en heeft als onderwerp , .

Reacties zijn gesloten.