Scholing apraxie van de spraak

De afgelopen jaren hebben de logopedisten en klinisch linguïsten van het UMCG Centrum voor Revalidatie expertise opgebouwd op het gebied van de klinische linguïstiek, spraakapraxie en communicatie-aanpassing. Daarbij is ruim aandacht besteed aan de vertaalslag van wetenschappelijke inzichten naar de klinische praktijk. Deze expertise zet het Centrum voor Revalidatie veelvuldig in bij (poli)klinische behandelingen en de consultteams Afasieteam en Regionaal Communicatie Advies Team (RCAT).
Graag delen we de opgedane kennis met collega-logopedisten en klinische linguïsten in drie cursussen van een dag.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen methet secretariaat (e) opleidingencvr@cvr.umcg.nl, (t) 050 533 84 87.

In 2012 bieden wede volgende cursussen aan:

Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS)

Donderdag 7 juni en maandag 8 oktober
U leert de theoretische achtergronden van spraakapraxie en u leert hoe u het door het UMCG Centrum voor Revalidatie ontwikkelde Diagnostische Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS) in kunt zetten in de klinische praktijk.

Ellis & Young: basis voor diagnostiek en therapie bij afasie(module 1)

Vrijdag, 28 september 2012
U krijgt inzicht in en kennis van het toepassen van klinische linguïstiek bij diagnostiek en therapie. Het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young is daarbij de basis. Dit is de eerste module in een serie van drie.

Communicatieondersteuning op maat

Maandag 19 november 2012
U doet kennis op over de variatie aan communicatiehulpmiddelen, de diagnostiek voor aanpassing op maat van communicatiehulpmiddelen, de aanvraag ervan en de opbouw en inhoud van de therapie.

Plaats en tijd

De cursussen worden gegeven in het UMCG Centrum voor Revalidatie, Dilgtweg 5 in Haren. Ze duren één dag, van 9.30 tot 17.00 uur.

Dit bericht is geplaatst in NAH cafe, Nieuws en heeft als onderwerp , .

Reacties zijn gesloten.