Onderwerpen:  Nieuwe initiatieven

Kan ik een eenhandig toetsenbord gebruiken

Wanneer men door omstandigheden gedwongen is eenhandig het toetsenbord te bedienen, rijzen meteen een aantal vragen. Kan ik een gewoon toetsenbord gebruiken? Zo ja, hoe bedien ik dit dan best? Of heb ik nood aan een aangepast alternatief?Welke alternatieven bestaan … Lees verder

Geplaatst in NAH cafe, Nieuws Onderwerpen

Patiëntenversie van Zorgstandaard CVA/TIA is gereed voor clienten Niet Aangeboren Hersenletsel

Patiëntenversie van Zorgstandaard CVA/TIA is gereed De patiëntenversie van de Zorgstandaard CVA/TIA is verschenen. De brochure ‘Goede zorg na een CVA/TIA’ is bedoeld voor patiënten die een CVA hebben gehad én voor hun naasten.  De brochure is te vinden op … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen , ,

Digipraat , hulpmiddel om digitaal te praten met je mobiel of tablet

Het  computerprogramma Digitaal is nu door Eelco de Smidt geschikt gemaakt voor een tablet of smartphone (android).U kunthet programma via Google-Play downloaden door in te tikken: afasie digitaal. Ook dankzij Eelco is deze versie is gratis.  

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen ,

Filmpremiere : de eenzame fietser

Yannick was 4 jaar toen hij traumatisch hersenletsel opliep. Nu is hij 16 en staat hij voor de keuze voor een vervolgopleiding. Die wordt grotendeels bepaald door zijn ongeluk, 12 jaar geleden. Daarom volgt zijn moeder hem juist dít jaar … Lees verder

Geplaatst in NAH cafe Onderwerpen , , ,

Brain Awareness Week

De Brain Awareness Week, die wereldwijd jaarlijks in maart plaatsvindt, is gericht op hersenen, hersenletsel en onderzoek. In 2013 vindt dit evenement voor de 18e keer plaats, voor de 5e keer op De Haagse Hogeschool. Het lectoraat Revalidatie van De … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen , ,

Werken met NAH vanuit indeling in niveaus van functioneren

In het werken met patiënten/cliënten met niet-aangeboren hersenletsel komt het vaak voor dat je de persoon overvraagt of juist ondervraagt, omdat het moeilijk is om snel in te schatten wat je wel en niet van hem of haar kunt verwachten. … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen ,

Sneak preview: Kennisplein NAH

Op het nog te openen (voorjaar 2013) Kennisplein NAH kun je kennis halen en brengen: • Je vindt er actuele informatie, links naar relevante websites en NAH-nieuws. • Je kunt er good practices vinden en zelf inbrengen. • Je kunt … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen ,

Handi en Handifon

Handi is een hulpmiddel voor mensen met een cognitieve beperking, die ondersteuning nodig hebben bij het vergroten van hun onafhankelijkheid, het scheppen van structuur in de dagelijkse bezigheden en het omgaan met abstracte concepten. Handi helpt bij het indelen van … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen ,

Protocol onderwijs aan kinderen met NAH

Sinds enkele jaren werkt Heliomare samen met Breinsupport in Arnhem en de St Maartenskliniek in Nijmegen om voor kinderen en jongeren met NAH meer mogelijkheden te creëren, en meer duidelijkheid over deze mogelijkheden, op het gebied van onderwijs. De samenwerking … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen ,

Ochtend voor kinderen van 10 tot 14 jaar met een ouder met NAH

    Heb je een vader of moeder met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en zou je weleens met anderen hierover willen praten? Dan ben je welkom op onze kinderdag op zaterdagochtend 8 september 2012 van 10 tot 1 uur in de … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen , , ,

Brain Age

Het computerspel Brain Age helpt ouderen om op korte termijn een aantal cognitieve vaardigheden te verbeteren. Dat zeggen onderzoekers van de Tohoku Universiteit in Japan. Zij verdeelden 32 niet-gamende ouderen van gemiddeld 68 jaar willekeurig over twee groepen.  De ene … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen ,

Brain Injury Global Picnic

Anne Ricketts, zelf hersenletsel patiënt, nodigt iedereen uit om op 30 juni met haar te gaan picnicken. Zij wil hiermee het wereldrecord vestigen en daarmee hersenletsel onder de aandacht brengen. Meer informatie vind je op: www.biglobalpicnic.org  www.mylatentself.co.uk

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen , ,

‘We willen dat iedereen weet wat NAH is’

Veel gezinnen met een kind dat niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft, lopen vast. De problemen worden vaak niet herkend en verward met ADHD of autisme.   Gezondheidszorgpsycholoog José van der Weide van zorgorganisatie Pluryn wil landelijke  bekendheid voor NAH en betere … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen ,

BrainSTARS brengt rust in gezinnen met een kind met NAH

Een kleinschalig pilotproject met het educatieve programma BrainSTARS laat zien dat het een veelbelovend hulpmiddel is voor ouders en andere betrokkenen van kinderen en jongeren met nietaangeborenhersenletsel (NAH). Zowel voor psycho-educatie als voor gedragsanalyse en -interventie. Zekerals de leesbaarheid en … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen

Scholing apraxie van de spraak

De afgelopen jaren hebben de logopedisten en klinisch linguïsten van het UMCG Centrum voor Revalidatie expertise opgebouwd op het gebied van de klinische linguïstiek, spraakapraxie en communicatie-aanpassing. Daarbij is ruim aandacht besteed aan de vertaalslag van wetenschappelijke inzichten naar de … Lees verder

Geplaatst in NAH cafe, Nieuws Onderwerpen ,

Sociale media en NAH

Een greep uit het aanbod van social media en NAH Facebook   http://www.facebook.com/ProfessionalsinNAH Met informatie over begeleiding aan mensen met NAH in de thuissituatie en over scholing voor werkers in de zorg. https://www.facebook.com/pages/NAH-kids/252481904795371 NAH Kids is een initiatief van de NAH … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen ,

De Reube

De Reube is een kleinschalig particulier zorginitiatief in ontwikkeling, gestart in januari 2008. De boerderij uit 1924 draagt deze naam en staat op landgoed Ampsen in Lochem (Gld.). Het is een boerderij met grote schuren, waarvan er één verbouwd is … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen

toekomstperspectief aan jongvolwassen NAH-cliënten

Voor elkaar en met elkaar Zorglandgoed Jemaintiendrai biedt toekomstperspectief aan jongvolwassen NAH-cliënten in combinatie met licht dementerende alleenstaande ouderen. Samen vormen ze een gemeenschap van mensen die hulp van elkaar krijgen maar dat tegelijkertijd ook bieden aan elkaar.

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen

Layer Zonder Drempels: gratis navigatie voor mensen met beperking

De Layer Zonder Drempels, een gratis applicatie voor de smartphone, is een navigatiehulpmiddel voor mensen met een beperking. Met deze app vindt u locatiegebonden informatie die specifiek voor mensen met een beperking relevant is. Denk bijvoorbeeld aan gehandicaptenparkeerplaatsen, rolstoelvriendelijke vissteigers, toiletten … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen ,

Aandacht voor kinderen met NAH: Op Pad aan de slag voor ‘vergeten’ groep

Aandacht voor kinderen met NAH: Op Pad aan de slag voor ‘vergeten’ groep Op Pad werkt samen met Kind & Jeugd Zozijn aan een speciaal programma voor kinderen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Kinderen vormen namelijk een bijzondere groep, die behoefte … Lees verder

Geplaatst in NAH cafe, Nieuws Onderwerpen