Onderwerpen:  onderzoek

Probleem NAH bij kinderen en jongeren groter dan gedacht

Het tijdschrift Brain Injury publiceerde in haar juli-nummer de resultaten van een onderzoek onder kinderen en jongeren met NAH. Dit onderzoek toont aan dat NAH bij deze doelgroep vaker voorkomt dan tot nu toe werd aangenomen. Registratie in vijf grote … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen , ,

Patiëntenversie van Zorgstandaard CVA/TIA is gereed voor clienten Niet Aangeboren Hersenletsel

Patiëntenversie van Zorgstandaard CVA/TIA is gereed De patiëntenversie van de Zorgstandaard CVA/TIA is verschenen. De brochure ‘Goede zorg na een CVA/TIA’ is bedoeld voor patiënten die een CVA hebben gehad én voor hun naasten.  De brochure is te vinden op … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen , ,

Promotieonderzoek: Slaapapneu bij patiënten met beroerte

Slaapapneu komt bij ongeveer 50% van patiënten met een beroerte (CVA) voor. In Heliomare Revalidatie is daarom een promotieonderzoek gestart naar de invloed van slaapapneu op de revalidatie van CVA-patiënten. Slaapapneu wordt gekenmerkt door herhaald optreden van ademstilstanden tijdens de … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen ,

Brainstars

BrainSTARS: een verbindende schakel voor betrokkenen van een kind met NAH  jij deze  schakel in?    Op 31 oktober 2012 tijdens de werkconferentie NAH & NETWERKEN komt Drs. Rianne Gijzen, medewerker programmalijn NAH, Vilans ons alles vertellen en laten beleven … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen , ,

Protocol onderwijs aan kinderen met NAH

Sinds enkele jaren werkt Heliomare samen met Breinsupport in Arnhem en de St Maartenskliniek in Nijmegen om voor kinderen en jongeren met NAH meer mogelijkheden te creëren, en meer duidelijkheid over deze mogelijkheden, op het gebied van onderwijs. De samenwerking … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen ,

Congres neurologische taal- en spraakstoornissen

Van partner naar gesprekspartner – de rol van partnerinteractie bij neurologische taal- en spraakstoornissen Sinds een aantal jaren vindt er binnen de logopedie een verschuiving plaats van stoornisgerichte behandeling van de neurologische taal- en/of spraakstoornis naar behandeling op activiteiten- en … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen ,

Oogziekten tasten ook de hersenen aan

Glaucoom en macula degeneratie zijn niet alleen oogziekten, maar hebben ook betrekking op de hersenen. Onderzoek van UMCG-promovendus Aditya Hernowo geeft daarvoor nieuwe aanwijzingen.   Als bij de behandeling van deze oogziekten meer aandacht wordt besteed aan de hersenen, is … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen

Twee winnaas trofee van de wetenschap

De jury heeft dit jaar twee winnaars aangewezen: dr. Maeike Zijlmans van het UMC Utrecht voor haar klinisch onderzoek en dr. Jeroen Geurts van het VUmc voor zijn fundamentele neurobiologische werk. 

Geplaatst in NAH cafe, Nieuws Onderwerpen

Taalstoornis na beroerte snel behandelen

Behandeling van een taalstoornis als gevolg van een beroerte moet snel na het incident beginnen. Dr. Marjolein de Jong-Hagelstein vergeleek twee veelgebruikte behandelingen. Getroffen Een beroerte is de meest voorkomende oorzaak van afasie: een taalstoornis door schade in de hersenen. Elk … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen

Zelfherstellend vermogen van hersenen kán CVA-patiënten sneller helpen herstellen

Functieverlies van de armen na een beroerte komt veelvuldig voor en is bij tweederde van de patiënten blijvend. Dit lijdt tot grote beperkingen in het dagelijkse leven. De Hersenstichting laat met een bijdrage van € 150.000 onderzoek doen naar een … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen

Gezocht: deelnemers wetenschappelijk onderzoek

Een CVA behoort tot de top vijf van ziektes met de hoogste ziektelast. Echter is er tijdens de revalidatie en in de periode daarna niet altijd voldoende erkenning voor de individuele hulpvraag van de getroffene. Ook blijkt het voor de … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen

Heftige ontremmingen óók kenmerkend voor Parkinson

Recent is duidelijk geworden dat stoornissen in de impulscontrole veel voorkomen bij Parkinsonpatiënten. Deze komen bijvoorbeeld tot uiting in verslavingsgedrag. Met als gevolg grote spanningen met de mensen in hun omgeving. Dr. Henk Berendse, neuroloog van VU medisch centrum in … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen

Vermoeidheid door hersenletsel

Eerste evidence based behandeling voor Vermoeidheid door hersenletsel Er is een eerste evidence based behandeling voor mensen die na het oplopen van hersenletsel last houden van chronische vermoeidheid. Zedlitz, Fasotti en Geurts publiceerden daarover recent in het tijdschrift Clinical Rehabilitation.

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen

Stresshormoon cortisol een rol speelt bij depressie

Hoofdhaar onderzoek om rol van cortisol bij depressies te definiëren Er zijn sterke aanwijzingen dat het stresshormoon cortisol

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen

Toolkit voor constatering van depressie.

Het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening van Hogeschool Utrecht ontwikkelt een toolkit voor constatering van depressie na een beroerte. Depressie is een van de meest voorkomende complicaties na een beroerte.

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen ,

Onderzoek naar beste behandeling door hulpverleners traumahelicopter

Dr. Patrick Schober van het VU Medisch Centrum heeft een subsidie van € 150.000 ontvangen van de Hersenstichting. Hij gaat onderzoeken hoe de acute zorg kan worden verbeterd voor patiënten met ernstig hersenletsel die kort na het ongeval door het … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen

Beslishulp Beroerte

Onlangs verscheen het boekje Beslishulp Beroerte met bijbehorende digitale applicatie. Deze Beslishulp is een praktisch hulpmiddel voor het behandelteam in het ziekenhuis om snel een volledig beeld te krijgen van de problemen van patiënten met een beroerte en hun naasten. … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen

Hersenscan kan Alzheimer voorspellen

BAARN – Een MRI-scan van de hersenen kan de ziekte van Alzheimer herkennen jaren voordat de eerste symptomen zich openbaren. De ontdekking is een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar dementie, menen Amerikaanse deskundigen. De ontdekking werd gedaan door neurologen … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen

Zorgverlening voor hersenletselpatiënten is een doolhof

De Hersenstichting heeft een onderzoek uit laten voeren naar de inrichting van een zorgketen voor hersenletselpatiënten. Vooral in de chronische fase, als patiënten weer thuis zijn, ontbreekt een doorlopende keten van behandeling en begeleiding. Omdat deze patiënten vaak levenslang last … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen

Betere nazorg voor ouderen met een CVA

Onderzoek naar betere nazorg voor ouderen met een CVA en hun mantelzorger Een belangrijk knelpunt in de zorg voor oudere CVA-patiënten in Nederland is het gebrek aan goede nazorg na een revalidatiebehandeling in het verpleeghuis. Dit kan ertoe leiden dat … Lees verder

Geplaatst in Nieuws Onderwerpen