Toolkit voor constatering van depressie.

Het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening van Hogeschool Utrecht ontwikkelt een toolkit voor constatering van depressie na een beroerte. Depressie is een van de meest voorkomende complicaties na een beroerte.

Het zal je maar gebeuren; na een beroerte kom je ook nog in een depressie terecht.
Een depressie na een beroerte heeft grote gevolgen: de patiënt blijft langer in het ziekenhuis, herstelt minder goed, houdt vaker gezondheidsproblemen en heeft meer moeite om weer in de samenleving te integreren. Ook is het sterftecijfer hoger. Hoewel een depressie vaak voorkomt bij een beroerte en de invloed ervan groot is op de uitkomsten van een beroerte, wordt een depressie weinig herkend en daardoor vaak niet of onvoldoende behandeld. Daarom hebben verpleegkundigen aangegeven dat er behoefte is aan een instrument om het risico van depressie na een beroerte beter in te kunnen schatten.

Mariska van Dijk, onderzoeker bij het lectoraat Verpleegkundige en paramedische zorg voor mensen met chronische aandoeningen van Hogeschool Utrecht, ontwikkelt de toolkit en onderzoekt de bruikbaarheid ervan: ‘Ik ben zelf verpleegkundige en heb 15 jaar gewerkt met mensen die een beroerte hebben gehad. Ik voel me erg betrokken bij deze groep mensen. Daarom vind ik het belangrijk om een middel te ontwikkelen dat er aan bijdraagt dat de zorg beter wordt.”

Het lectoraat heeft in voorgaande jaren in samenwerking met divisie Hersenen van het UMC Utrecht en Landspítali University Hospital in IJsland een Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerteontwikkeld. In deze richtlijn zijn aanbevelingen gedaan voor zorg aan patiënten met een beroerte. Eén van de hoofdstukken van deze richtlijn is gericht op depressie na een beroerte met 21 aanbevelingen voor verpleegkundigen. Daarbij wordt nadruk gelegd op het vroegtijdig screenen, herkennen en behandelen van depressie na een beroerte. Hieruit voortvloeiend is het onderzoek ‘Early detection of Post Stroke Depression gestart, waar de toolkit onderdeel van uitmaakt.

SIA RAAK heeft subsidie verstrekt voor de ontwikkeling van de toolkit. Hij zal ontwikkeld worden in samenwerking met het afdelingen Neurologie, Revalidatie, Verplegingswetenschap en Sport van het UMC Utrecht, en de afdelingen Neurologie van de ziekenhuizen de Gelderse Vallei Ede, Meander Medisch Centrum Amersfoort, patiëntenvereniging ‘Samen Verder’ en de vereniging V&VN Neuro en Revalidatie.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws en heeft als onderwerp , .

Reacties zijn gesloten.