Wat is NAH

Begripsomschrijving hersenletsel

Onder hersenletsel verstaan we letsel dat is ontstaan in de loop van het leven als gevolg van een ziekte of ongeval. Hersenletsel door aangeboren afwijkingen of door een geboortetrauma valt er dus niet onder. Daarom wordt er ook wel gesproken van niet aangeboren hersenletsel. Het centrale kenmerk is en breuk in de levenslijn: het leven voor en na het letsel verschilt essentieel.

Reacties zijn gesloten.