Mogelijke gevolgen van hersenletsel

Neurologische stoornissen

 • Bewustzijnsdaling
 • Verlammingen
 • Co√∂rdinatiestoornissen
 • Bewegingsstoornissen (motorische traagheid, overbeweeglijkheid etc)
 • Stoornissen in tastzin en temperatuur
 • Overige zintuiglijke functiestoornissen (reuk, smaak, visus, gehoor)
 • Spraak/articulatiestoornissen
 • Stoornissen van de functie van blaas en darmen
 • Stoornissen in seksuele functies

Verandering van persoonlijkheid, emotie en gedrag

 • Apathie
 • Initiatiefvermindering
 • Prikkelbaarheid/irritatie
 • Stemmingsverandering
 • Stemmingswisselingen
 • Woede-uitbarstingen/agressie
 • Ontremd gedrag
 • Eetontremming
 • Libidoverandering
 • Decorumafname
 • Risicozoekend gedrag
 • Emotionele vervlakking
 • Dwanglachen/huilen
 • Egocentriciteit
 • Empathie afname
 • Veranderd gevoel voor humor
 • Moeite met relativeren
 • Gestoord ziektebesef/ziekte-inzicht

Cognitieve stoornissen

 • Geheugenstoornissen
 • Apraxie/onhandigheid
 • Afasie/taalstoornis
 • Afname tempo informatieverwerking
 • Inzicht-overzicht beperking
 • Waarnemingsstoornissen/ neglect
 • Planning- en organisatie problemen
 • Beperkte probleemoplossing
 • Attentie en concentratiestoornissen

Psychiatrische gevolgen

 • Psychotische stoornissen
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornis
 • Posttraumatische stressstoornis

Reacties zijn gesloten.