Werken met NAH vanuit indeling in niveaus van functioneren

In het werken met patiënten/cliënten met niet-aangeboren hersenletsel komt het vaak voor dat je de persoon overvraagt of juist ondervraagt, omdat het moeilijk is om snel in te schatten wat je wel en niet van hem of haar kunt verwachten. We zijn geen voorstander van het indelen van personen in categorieën, maar iemand steeds overvragen of ondervragen doet ook geen goed. Met behulp van het (herziene) Cognitive Diabilities Model is het mogelijk op een relatief eenvoudige manier de aard en de ernst van cognitieve beperkingen in te schatten, het gedrag beter te leren begrijpen en daarop aangepaste zorg- en begeleiding te kunnen bieden.
 

Het Cognitive Disabilities Model – ontwikkeld door Claudia Allen in de Verenigde Staten – onderscheidt zes niveaus van cognitief functioneren. Voor elk van deze niveaus geeft het model antwoorden op vragen zoals:

  • Wat kan een cliënt die op dit niveau functioneert nog wel? Wat niet meer?
  • Hoe kunnen we hem of haar stimuleren?
  • Kan hij/zij nog alleen wonen en hoeveel begeleiding heeft hij nodig bij het wonen?
  • Kan hij/zij nog zelfstandig zijn medicatie innemen?
  • Is deze persoon gebaat bij een vast dagprogramma? En zo ja, hoe moet dat er dan uitzien?
  • Heeft het zin om te proberen hem/haar nog iets nieuws te leren? En zo ja, op welke manier?

Veel ergotherapeuten in Nederland zijn goed in staat om op basis van dit model een inschatting van het functioneren van de persoon met hersenletsel te maken, of zij kunnen door hun opleiding en ervaring dit snel eigen maken.

Vervolgens kan op basis van de inschatting voor verpleegkundigen, verzorgenden en o.a. begeleiders (het uitvoerend team) een goed ondersteuningsplan opgezet worden, waardoor deze in staat zijn de patiënt/cliënt beter te begeleiden. Wederzijdse frustraties zullen verminderen en de kans dat hierdoor weer positieve ontwikkelingen ingezet kunnen worden is groot.

Om het uitvoerend team te leren werken met deze methode van inschatting van het functioneren van hun cliënten/patiënten, biedt AXON leertrajecten in samenwerking met de SEN VZW, die deze methode vertaald heeft naar het Nederlands, een workshop van 1 dag aan, waarin de uitvoerende medewerkers en hun ergotherapeuten uitleg krijgen over het model en leren het toe te passen in hun praktijk.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws en heeft als onderwerp , .

Reacties zijn gesloten.